Tag Archives for " zarada za rad noću i rad u smenama "

Zarada po osnovu smenskog rada

RADNO PRAVO

Zarada po osnovu smenskog rada

Kada je ugovorom o radu ugovoreno da se kroz osnovnu zaradu vrednuje i smenski rad, onda zaposleni ne može posebno potraživati uvećanu zaradu po tom osnovu, jer je smenski rad vrednovan u njegovoj osnovnoj zaradi.

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

Pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika je pravo zaposlenog koje nije uslovljeno prethodnim donošenjem odluke poslodavca da će se raditi prekovremeno ili u dane državnih i vjerskih praznika.

Odgovornost za štetu koju zaposleni na radu ili u vezi s radom prouzrokuje trećem licu

RADNO PRAVO

Odgovornost za štetu koju zaposleni na radu ili u vezi s radom prouzrokuje trećem licu

Za štetu koju zaposleni na radu ili u vezi s radom prouzrokuje trećem licu, odgovara preduzeće u kome je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete, ali oštećenik ima pravo zahtevati naknadu štete i neposredno od radnika ako je štetu prouzrokovao namerno.