Tag Archives for " isplata zarade zaposlenima "

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Kada je dokazima utvrđeno da je tužilac, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku zahtevao od tuženika Republike Srbije isplatu zaostale zarade, a koji je trajao dve godine, nisu ispunjeni uslovi za ostvarenje naknade imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Obaveza poslodavca da isplaćuje zarade zaposlenima

RADNO PRAVO

Obaveza poslodavca da isplaćuje zarade zaposlenima

To što se poslodavac nalazi u teškoj finansijskoj situaciji i što je u postupku restrukturiranja, ne može predstavljati razlog da ne isplaćuje zaradu zaposlenima.