Tag Archives for " izabrani sindikalni predstavnik "

Zaštita od otkaza ugovora o radu izabranog sindikalnog predstavnika

RADNO PRAVO

Zaštita od otkaza ugovora o radu izabranog sindikalnog predstavnika

Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj zaposlenog zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu imenovanog ili izabranog sindikalnog predstavnika.