Tag Archives for " ugovor o kupoprodaji nekretnina "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Raskid predugovora zbog neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid predugovora zbog neispunjenja

Kad glavni ugovor o prodaji nije zaključen, kupac na osnovu punovažnog predugovora ne može da traži ispunjenje obaveze prodavca da mu preda ugovorenu stvar, pa ni predugovor ne može da se raskine zbog neispunjenja te obaveze, ali ukoliko je po predugovoru nešto platio može da traži povraćaj, jer se osnov plaćanja usled nezaključenja glavnog ugovora nije ostvario.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi utvrdili da je ugovor o kupoprodaji nekretnina koji je zaključen u toku rata u BiH ništav zbog nedostatka slobodne volje kod tužioca, jer je utvrđeno da su zaključenju ugovora prethodili pritisci i prijetnje prvotužiocu i njegovoj supruzi kao pripadnicima etničke manjine, što je uticalo i na volju drugotužioca da zaključi sporni ugovor zbog brige za život i sigurnost svojih roditelja (prvotužioca i njegove supruge).