Tag Archives for " ugovor o kupoprodaji nekretnina "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi utvrdili da je ugovor o kupoprodaji nekretnina koji je zaključen u toku rata u BiH ništav zbog nedostatka slobodne volje kod tužioca, jer je utvrđeno da su zaključenju ugovora prethodili pritisci i prijetnje prvotužiocu i njegovoj supruzi kao pripadnicima etničke manjine, što je uticalo i na volju drugotužioca da zaključi sporni ugovor zbog brige za život i sigurnost svojih roditelja (prvotužioca i njegove supruge).