Tag Archives for " stambeni kredit sa valutnom klauzulom "

Raskid ugovora o stambenom kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o stambenom kreditu sa valutnom klauzulom zbog promenjenih okolnosti

Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu sa valutnom klauzulom može da se raskine zbog bitno promenjenih okolnosti, kada nakon zaključenja ugovora i nezavisno od volje ugovarača nastupe okolnosti koje nisu rezultat aktivnosti ugovornih strana već je reč o teško predvidivim okolnostima, ako iste znatno otežavaju ispunjenje ugovora ili dovode u pitanje njegovu svrhu, ako se njihovo dejstvo nije moglo izbeći ili otkloniti, ali pre prestanka važenja ugovora ili po ispunjenju ugovorne obaveze.