Tag Archives for " tužba za utvrđenje ništavosti pravnog posla "

Tužba za utvrđenje ništavosti pravnog posla

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti pravnog posla

Ako se tužbenim zahtevom traži utvrđenje ništavosti, sud ispituje samo postojanje razloga za apsolutnu ništavost zaključenog pravnog posla, a razlozi relativne ništavosti utvrđuju se samo po zahtevu stranke za poništaj pravnog posla i to samo razlozi na koje stranka sama ukazuje i za koje je teret dokazivanja na podnosiocu zahteva.