Tag Archives for " porez na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana "

Način dostavljanja poreskog akta

UPRAVNO PRAVO

Način dostavljanja poreskog akta

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt se smatra dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije moguće, poreski akt se smatra dostavljenim 15. dana od dana predaje poreskog akta pošti, a kada uručenje akta poslatog preporučenom pošiljkom nije moguće, onda se primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku o ličnom uručenju pošiljke.