Tag Archives for " derivativno sticanje svojine na nepokretnosti "

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

Pravo svojine na nepokretnosti stiče se održajem ukoliko sticalac prava ima savesnu i zakonitu državinu najmanje 10 godina ili ukoliko ima savesnu državinu najmanje 20 godina.

Derivativno sticanje svojine na nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Derivativno sticanje svojine na nepokretnosti

Za derivativno sticanje prava svojine na nepokretnosti potrebno je da je prenosilac vlasnik stvari, da postoji punovažan pravni posao podoban za sticanje prava svojine (pravni osnov) i da je izvršen upis prava u javne evidencije nepokretnosti (način sticanja).