Tužba za utvrđenje prava svojine

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje prava svojine

Tužba za utvrđenje prava svojine mora se podneti protiv lica sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji, odnosno lica koje je upisano kao vlasnik nekretnine koja je predmet spora, jer se mora dokazati postojanje pravnog kontinuiteta između prethodnog i novog vlasnika nepokretnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)