Tag Archives for " svojina "

Sticanje prava svojine kupovinom nepokretnosti u postupku izvršenja kod suda

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje prava svojine kupovinom nepokretnosti u postupku izvršenja kod suda

Kupovina nepokretnosti u postupku izvršenja kod suda predstavlja originaran način sticanja prava svojine i pravo svojine kupca ne zavisi od prava svojine izvršnog dužnika, pod uslovom da je kupac savjestan.

Tužba radi utvrđenja jačeg pravnog osnova za sticanje prava svojine

PROCESNO PRAVO

Tužba radi utvrđenja jačeg pravnog osnova za sticanje prava svojine

Kada su u pogledu stana na koji se odnosi tužbeni zahtev tužioca zaključena dva kupoprodajna ugovora, radi utvrđenja jačeg pravnog osnova na istom stanu tužbom moraju biti obuhvaćeni svi kupci kao jedinstveni suparničari, s obzirom da se zbog prirode pravnog odnosa spor može rešiti samo na jednak način prema svim učesnicima.

Jače pravo u sticanju svojine na nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Jače pravo u sticanju svojine na nepokretnosti

U situaciji kada dva savesna lica pretenduju na istu nepokretnost sa isključivim pravom vlasništva, pri čemu imaju valjane osnove sticanja prava svojine i ne postoji zloupotreba prava oba sticaoca, sud odlučuje o jačem pravu na osnovu poseda i izvršenog upisa u javne knjige.