Tag Archives for " pravo svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnosti "

Sticanje svojine na osnovu usmenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje svojine na osnovu usmenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Na osnovu usmenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ne može se steći pravo svojine, niti izvršiti upis prava svojine u katastru, bez obzira što je kupac isplatio kupoprodajnu cijenu i ušao u posjed nepokretnosti, niti postoje uslovi za sticanje prava svojine redovnim ili vanrednim održajem.

Pravo svojine na bespravno izgrađenom objektu

STVARNO PRAVO

Pravo svojine na bespravno izgrađenom objektu

To što je neki objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju ili je isti privremenog karaktera, može biti od uticaja na nemogućnost imaoca da zahteva njegov upis u javne knjige ili na sticanje prava korišćenja na zemljištu na kome se nalazi, ali ne i na sticanje prava svojine na takvom objektu.

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

Dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade, savestan graditelj stiče pravo svojine samo na tom, posebno dograđenom delu zgrade i to ako je vlasnik znao za gradnju i nije se tome protivio.

Jači pravni osnov za sticanje svojine

STVARNO PRAVO

Jači pravni osnov za sticanje svojine

Kad se dva lica smatraju pretpostavljenim vlasnicima iste stvari, jači pravni osnov ima lice koje je stvar steklo teretno u odnosu na lice koje je stvar steklo besteretno, a ako su pravni osnovi iste jačine, prvenstvo ima lice kod koga se stvar nalazi.