Tag Archives for " pravo svojine nasljeđem "

Izabrana mesna nadležnost suda

PROCESNO PRAVO

Izabrana mesna nadležnost suda

U situaciji kada su ispunjeni uslovi za zasnivanje dve isključive mesne nadležnosti, i to nadležnosti prema mestu nalaženja nepokretnosti i nadležnosti prema sudu koji sprovodi stečajni postupak nad tuženim, tužba se može podneti jednom od dva isključivo mesno nadležna suda.

Sticanje prava svojine nasljeđem na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje prava svojine nasljeđem na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put

Za odluku o osnovanosti zahtjeva za utvrđenje prava svojine na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put od odlučnog značaja je utvrđenje činjenice da li se isto faktički koristi kao put, odnosno kome služi, jer ako se radi o dobru u opštoj upotrebi na istom se ne može sticati pravo svojine.