Tag Archives for " hipotekarni kredit "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Izmena ugovorene kamatne stope u toku otplate kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Izmena ugovorene kamatne stope u toku otplate kredita

Ništava je odredba ugovora o kreditu koja predviđa mogućnost banke da menja visinu ugovorene kamatne stope u skladu sa aktima poslovne politike banke.

Ugovor o kreditu sa promenljivom ugovornom kamatnom stopom

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu sa promenljivom ugovornom kamatnom stopom

Ugovorna kamata kao deo novčane obaveze korisnika kredita i naknada koju on plaća banci za korišćenje novčanih sredstava odobrenog kredita, mora da bude izričito i jasno ugovorena i određena u pogledu visine ili načina njenog obračunavanja, pa odredba ugovora o kreditu o promenljivoj ugovornoj kamatnoj stopi koja zavisi od akata poslovne politike banke, ne sadrži jasne parametre za određivanje i obračun njene visine, i kao takva predstavlja ništavu odredbu ugovora.