Tag Archives for " zahtev poništenja rušljivog ugovora "

Raskid ugovora po samom zakonu

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora po samom zakonu

Kada rok za ispunjenje obaveze predstavlja bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

Rok u kome se može zahtevati poništenje rušljivog ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Rok u kome se može zahtevati poništenje rušljivog ugovora

Pravo da se zahteva poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti, odnosno od prestanka prinude, a u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja ugovora.