Tag Archives for " brisanje hipoteke "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Brisanje hipoteke

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Brisanje hipoteke

Hipotekarni dužnik ima pravo da podnese zahtjev za brisanje hipoteke organu nadležnom za upis hipoteke samo na osnovu potvrde koju sačinjava hipotekarni povjerilac da je potraživanje koje je obezbijeđeno hipotekom prestalo da postoji ili je namireno zajedno sa kamatama i drugim sporednim potraživanjima, a ukoliko hipotekarni povjerilac ne dostavi takvu potvrdu u roku od osam dana od dana prestanka hipoteke, hipotekarni dužnik može zahtijevati od suda da utvrdi da je potraživanje namireno i da se naloži brisanje hipoteke.