Tag Archives for " brisanje hipoteke "

Osnov za brisanje hipoteke

STVARNO PRAVO

Osnov za brisanje hipoteke

U situaciji kada hipotekarni poverilac odbija da da brisovnu izjavu, osnov za brisanje hipoteke jeste pravosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo.

Brisanje hipoteke

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Brisanje hipoteke

Hipotekarni dužnik ima pravo da podnese zahtjev za brisanje hipoteke organu nadležnom za upis hipoteke samo na osnovu potvrde koju sačinjava hipotekarni povjerilac da je potraživanje koje je obezbijeđeno hipotekom prestalo da postoji ili je namireno zajedno sa kamatama i drugim sporednim potraživanjima, a ukoliko hipotekarni povjerilac ne dostavi takvu potvrdu u roku od osam dana od dana prestanka hipoteke, hipotekarni dužnik može zahtijevati od suda da utvrdi da je potraživanje namireno i da se naloži brisanje hipoteke.