Tag Archives for " predugovora o kupovini stana "

Ništavost predugovora o kupovini stana

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost predugovora o kupovini stana

Ništav je predugovor o kupovini stana koji nije zaključen u zakonom propisanoj formi, tj. ako potpisi ugovarača nisu overeni kod suda, pa takav predugovor ne proizvodi pravno dejstvo na datu kaparu i deo isplaćene kupoprodajne cene.