Tag Archives for " kupovina nepokretnosti opterećene dugom "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Odgovornost za dugove u slučaju kupovine nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za dugove u slučaju kupovine nepokretnosti

U slučaju kupovine nepokretnosti, opterećene dugom za neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije, novi vlasnik stiče obavezu da izmiri račune prethodnog vlasnika, jer tako neizmirene obaveze prate imovinu na koju se odnose, a promene na strani krajnjeg kupca ne mogu biti na štetu operatora sistema ili javnog snabdevača.