Tag Archives for " ništavost predugovora o kupovini stana "

Raskid predugovora zbog neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid predugovora zbog neispunjenja

Kad glavni ugovor o prodaji nije zaključen, kupac na osnovu punovažnog predugovora ne može da traži ispunjenje obaveze prodavca da mu preda ugovorenu stvar, pa ni predugovor ne može da se raskine zbog neispunjenja te obaveze, ali ukoliko je po predugovoru nešto platio može da traži povraćaj, jer se osnov plaćanja usled nezaključenja glavnog ugovora nije ostvario.

Ništavost predugovora o kupovini stana

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost predugovora o kupovini stana

Ništav je predugovor o kupovini stana koji nije zaključen u zakonom propisanoj formi, tj. ako potpisi ugovarača nisu overeni kod suda, pa takav predugovor ne proizvodi pravno dejstvo na datu kaparu i deo isplaćene kupoprodajne cene.