Tag Archives for " ništavost ugovora o poklonu "

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

Pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja ništavosti ugovora o poklonu ima, pre svega, ugovarač koji je savestan, ali to mogu biti i druga zainteresovana lica čija su prava povređena zaključenjem ugovora, kao što su naslednici poklonodavca.