Tag Archives for " pravo svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini "

Sticanje svojine održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine održajem

Svojina se može steći održajem samo savesnom državinom, faktičkom vlašću koja mora biti na tačno opredeljenoj stvari, na nepokretnosti u merama i granicama, odnosno realnom delu nepokretnosti, a ne na njenom idealnom delu.

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

Lice koje izgradi zgradu ili drugu građevinu na zemljištu na koje drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine i na zemljište na kome je izgrađen građevinski objekat, kao i na zemljište koje je neophodno za redovnu upotrebu tog građevinskog objekta, ukoliko nije znalo niti moglo znati da gradi na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se tome protivio.

Sticanje prava svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini

Tek od dana stupanja na snagu izmena Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa objavljenih u “Sl. listu SRJ“, br. 36/90 od 29. 6. 1990. godine, fizička i pravna lica mogu steći pravo svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini.