Category Archives for "Procesno pravo"

Prigovor litispendencije

PROCESNO PRAVO

Prigovor litispendencije

Litispendencija podrazumeva da u dve parnice koje teku postoji istovetnost tužbenog zahteva, istovetnost stranaka i istovetnost činjeničnog osnova, a kada odlučuje o prigovoru litispendencije sud je u obavezi da utvrdi da li litispendencija postoji na dan donošenja odluke o tom prigovoru.

Dozvoljenost revizije kad vrednost spora nije određena

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije kad vrednost spora nije određena

Ukoliko tužilac u tužbi ili tokom prvostepenog postupka nije označio vrednost predmeta spora, dozvoljenost revizije se ceni prema određenoj, odnosno naplaćenoj taksi.

Učešće umešača u postupku

PROCESNO PRAVO

Učešće umešača u postupku

Umešač može da stupi u parnicu u toku celog postupka sve do pravnosnažnosti odluke o tužbenom zahtevu, kao i u toku postupka nastavljenog izjavljivanjem vanrednog pravnog leka.

Nadležnost suda u vanparničnom predmetu

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda u vanparničnom predmetu

U statusnim stvarima mesno je nadležan sud na čijem području ima prebivalište lice u čijem interesu se postupak vodi, a ako nema prebivalište, sud na čijem području to lice ima boravište, ako zakonom nije drugačije određeno.

Taksa za tužbu i odgovor na tužbu

PROCESNO PRAVO

Taksa za tužbu i odgovor na tužbu

Za tužbu i odgovor na tužbu, taksena obaveza nastaje danom zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu ukoliko postupak nije okončan posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Nadležnost suda za tzv. “nestale bebe”

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda za tzv. “nestale bebe”

Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji nema nijednu odredbu kojom bi se dozvoljavala retroaktivna primena navedenog Zakona.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.

1 2 3 110