Category Archives for "Procesno pravo"

Revizija protiv drugostepenog rešenja kojim je odlučeno o sporednom traženju tužioca

PROCESNO PRAVO

Revizija protiv drugostepenog rešenja kojim je odlučeno o sporednom traženju tužioca

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora, uzima se samo vrednost glavnog duga, a kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi, ne uzimaju se u obzir ako ne čine glavni dug.

Naknada troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Naknada troškova postupka

Tužilac je u obavezi da nadoknadi tuženom parnične troškove ako tuženi nije dao povod za tužbu i ako je priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu, odnosno na pripremnom ročištu, a ako pripremno ročište nije održano onda na glavnoj raspravi pre nego što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari.

Karakter spora po tužbi radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na nepokretnosti

PROCESNO PRAVO

Karakter spora po tužbi radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na nepokretnosti

Spor po tužbi radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na nepokretnosti je spor o nepokretnosti, koji se po vrsti spora ne smatra sporom male vrednosti, bez obzira na označenu vrednost predmeta spora.

1 2 3 102