Category Archives for "Procesno pravo"

Tužba za nedozvoljenost izvršenja

PROCESNO PRAVO

Tužba za nedozvoljenost izvršenja

Tužbu za nedozvoljenost izvršenja ne može podneti izvršni dužnik, jer tužba za nedozvoljenost izvršenja pretpostavlja postojanje prava trećeg lica koje sprečava izvršenje i istu podnosi treće lice protiv poverioca i izvršnog dužnika koji osporava pravo trećeg lica, a o kojoj tužbi je nadležan da odlučuje parnični sud.

Odlučivanje o prethodnom pitanju

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o prethodnom pitanju

Ako odluka suda zavisi od prethodnog pitanja da li postoji neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju sud ili drugi nadležni organ još nije doneo odluku (prethodno pitanje), tada sud može sam da reši to pitanje, ako posebnim propisima nije drugačije predviđeno, a odluka suda o prethodnom pitanju ima pravno dejstvo samo u parnici u kojoj je to pitanje rešeno.

Troškovi parničnog postupka u slučaju povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka u slučaju povlačenja tužbe

Kada je na ročištu tužilac povukao tužbu, sa povlačenjem se saglasio punomoćnik tuženika i istovremeno tražio troškove, tada je tužilac dužan da plati tuženiku parnične troškove, ali bez utvrđene zakonske zatezne kamate, jer ista troškovnikom nije ni tražena.

1 2 3 93