Tag Archives for " predugovor o kupoprodaji stana "

Jači pravni osnov za sticanje svojine

STVARNO PRAVO

Jači pravni osnov za sticanje svojine

Kad se dva lica smatraju pretpostavljenim vlasnicima iste stvari, jači pravni osnov ima lice koje je stvar steklo teretno u odnosu na lice koje je stvar steklo besteretno, a ako su pravni osnovi iste jačine, prvenstvo ima lice kod koga se stvar nalazi.

Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji mora biti zaključen u formi koja je zakonom propisana za glavni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, pa predugovor koji nije overen od strane suda, odnosno koji nije overio javni beležnik, je ništav i ne proizvodi pravno dejstvo.

Raskid predugovora zbog neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid predugovora zbog neispunjenja

Kad glavni ugovor o prodaji nije zaključen, kupac na osnovu punovažnog predugovora ne može da traži ispunjenje obaveze prodavca da mu preda ugovorenu stvar, pa ni predugovor ne može da se raskine zbog neispunjenja te obaveze, ali ukoliko je po predugovoru nešto platio može da traži povraćaj, jer se osnov plaćanja usled nezaključenja glavnog ugovora nije ostvario.