Tag Archives for " raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Kada je u ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti kao bitni element ugovora bilo ugovoreno ispunjenje obaveze tuženog u određenom roku, istekom tog roka ugovor je raskinut po samom zakonu, u smislu čl. 124. i 125. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima.