Tag Archives for " utvrđivanje prava svojine "

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

Pravo svojine na nepokretnosti stiče se održajem ukoliko sticalac prava ima savesnu i zakonitu državinu najmanje 10 godina ili ukoliko ima savesnu državinu najmanje 20 godina.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.

Nepostojanje pravnog interesa za utvrđenje prava svojine

PROCESNO PRAVO

Nepostojanje pravnog interesa za utvrđenje prava svojine

Tužilac nema pravni interes da mu se pravo svojine na stanu, u odnosu na tuženog, utvrdi i po osnovu održaja, kada je njegov pravni prethodnik to pravo upisao u javne knjige na osnovu ugovora o kupoprodaji sa tuženim, a zatim se, kao vlasnik iste, upisao i on po ostavinskom rešenju.