Tag Archives for " izlučno pravo na nepokretnosti u izgradnji "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Priznanje izlučnog prava na nepokretnosti u izgradnji

STVARNO PRAVO

Priznanje izlučnog prava na nepokretnosti u izgradnji

Kupac poslovnog prostora u izgradnji, kao stečajni poverilac koji prijavom potraživanja traži utvrđenje izlučnog prava ispunjava uslov da mu se to pravo i utvrdi, ako je poslovni prostor u celosti isplatio, ako je zgrada u kojoj je poslovni prostor u fazi završnih grubih građevinskih radova i ako se poslovni prostor kao građevinska celina i jedinica može identifikovati u toj zgradi.