Tag Archives for " ugovor o kupovini nepokretnosti "

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Raskid predugovora zbog neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid predugovora zbog neispunjenja

Kad glavni ugovor o prodaji nije zaključen, kupac na osnovu punovažnog predugovora ne može da traži ispunjenje obaveze prodavca da mu preda ugovorenu stvar, pa ni predugovor ne može da se raskine zbog neispunjenja te obaveze, ali ukoliko je po predugovoru nešto platio može da traži povraćaj, jer se osnov plaćanja usled nezaključenja glavnog ugovora nije ostvario.

Sticanje prava svojine u slučaju kada je više lica zaključilo ugovore o kupovini iste nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje prava svojine u slučaju kada je više lica zaključilo ugovore o kupovini iste nepokretnosti

Kada je više lica zaključilo ugovore radi sticanja prava svojine na istu nepokretnost, pravo svojine steklo je ono lice koje je upisalo svoje pravo u katastar nepokretnosti, i koje je bilo savjesno.