Tag Archives for " radni odnos na određeno vreme "

Agencijsko zapošljavanje

UDK: 331.53.07(497.11)

AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Agencijsko zapošljavanje je nestandardni oblik zapošljavanja koji se zasniva na osnovu ugovora o radu zaključenog između agencije za privremeno zapošljavanje i ustupljenog zaposlenog ali tako da se rad ostvaruje kod poslodavca korisnika, u njegovoj organizaciji i pod njegovim neposrednim nadzorom. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređen je ovaj vid zapošljavanja.

Ključne reči: agencija za privremeno zapošljavanje, poslodavac, ustupljeni zaposleni, poslodavac korisnik, uporedni zaposleni, radni odnos, jednaki uslovi, radni odnos na određeno vreme, radni odnos na neodređeno vreme, fikcija radnog odnosa na neodređeno vreme, otkaz, ostvarivanje prava, bezbednost na radu, naknada štete, prava i dužnosti, nadzor i organizacija, radni zadaci.

Radni odnos na određeno vreme u državnom organu i organizaciji

RADNO PRAVO

Radni odnos na određeno vreme u državnom organu i organizaciji

Radni odnos na određeno vreme u državnom organu i organizaciji zasniva se bez internog ili javnog konkursa, izuzev kod prijema pripravnika, i ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku, kad položi državni ili posebni stručni ispit.

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja isključuje mogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Nemogućnost pobijanja pravosnažnog rješenja o prestanku radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Nemogućnost pobijanja pravosnažnog rješenja o prestanku radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme

Nastupanjem pravosnažnosti rješenja o prestanku radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme zaposlenom je radni odnos prestao konačno i trajno i zaposleni je izgubio ne samo pravo da pobija to rjšenje sudskim putem, već i da traži preobražaj radnog odnosa sa određenog u radni odnos na neodređeno vrijeme.