Tag Archives for " rok zastarelosti "

Zastarelost prava na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva

Pravo na povraćaj naknade izmirene štete kod regresnog zahteva stiče se isplatom odštete trećem licu i od tog momenta teče rok zastarelosti tog zahteva, a ne od momenta kada je tužilac saznao za štetu.

Rok zastarjelosti

Rok zastarjelosti

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u situaciji kada je osporenom odlukom Okružnog suda, zbog proizvoljne primjene odredbe člana 379. Zakona o obligacionim odnosima, ukinuto rješenje o izvršenju po apelantovom prijedlogu i sve provedene izvršne radnje.