Tag Archives for " zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme "

Otkaz ugovora o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu na određeno vreme

Kada je ugovor o radu na određeno vreme zaključen tako što je vreme trajanja radnog odnosa ograničeno na način da isti može trajati najkasnije do određenog datuma, onda ugovor o radu može biti otkazan i pre isteka krajnjeg roka na koji je zasnovan.

Rad sa nepunim radnim vremenom

RADNO PRAVO

Rad sa nepunim radnim vremenom

Poslodavac ima mogućnost da zaposlenom koji je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom ponudi rad sa nepunim radnim vremenom jedino kao meru zapošljavanja viška zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka na koji je zasnovan radni odnos.

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Za obavljanje određenih poslova može se više puta zasnivati radni odnos na određeno vreme, pri čemu ukupno trajanje po sukecisivnim ugovorima ne može biti duže od 12 meseci.

Radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

U ustanovi obrazovanja i vaspitanja radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme.

Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu koji poslodavac i zaposleni zaključuju u pisanoj formi, a ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre stupanja zaposlenog na rad, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.