Tag Archives for " bolovanje "

Prestanak radnog odnosa nastavniku zbog odbijanja da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa nastavniku zbog odbijanja da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu

Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku prestaje radni odnos ako u toku radnog odnosa odbije da se podvrgne sistematskom lekarskom pregledu.