Tag Archives for " transformacija radnog odnosa "

Rad po ugovoru o djelu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rad po ugovoru o djelu
Ugovorom o djelu ne zasniva se radni odnos, već se uspostavlja rad bez radnog odnosa, zbog čega se ne može utvrditi postojanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, niti se poslodavac može obavezati da zaključi ugovor o radu.

Ugovor o privremenom obavljanju poslova

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o privremenom obavljanju poslova

Nema uslova za transformaciju rada iz određenog u radni odnos na neodređeno vrijeme zasnovanog po osnovu ugovora o privremenom obavljanju poslova zaključenih preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih.

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka na koji je zasnovan radni odnos.

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

Odredba člana 108. stav 4. Zakona o radu, o zabrani otkaza ugovora o radu, odnosi se na zaposlene žene koje su zaključile ugovor o radu na određeno vrijeme, a koje koriste pravo na porodiljsko odsustvo, a ne i na žene koje se nalaze na trudničkom bolovanju.