Tag Archives for " rok "

Računanje roka za podnošenje prigovora na odluku, izvršenu radnju ili učinjeni propust u izbornom postupku

UPRAVNO PRAVO

Računanje roka za podnošenje prigovora na odluku, izvršenu radnju ili učinjeni propust u izbornom postupku

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.