Tag Archives for " iznuđeni ugovor o poklonu "

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života ustupilac može raspolagati samo imovinom koja je njegova svojina, a za punovažnost ugovora potrebna je saglasnost svih ustupiočevih potomaka, koji će biti pozvani da ga naslede.

Iznuda u pokušaju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Iznuda u pokušaju

Kada se optuženi obratio samo jednoj oštećenoj i od nje tražio novac, rečima „da mi spremite pare“, bez obzira što su se u raspravu uključile i njene dve ćerke koji je jednu udario a drugu odgurnuo, optuženi nije ostvario sva bitna obeležja krivičnog dela iznuda u pokušaju i u odnosu na dve ćerke oštećene.

Ništav ugovor o poklonu

OBLIGACIONO PRAVO

Ništav ugovor o poklonu

Ništav je ugovor o poklonu kada je kod poklonodavca postojala nedopuštena pobuda za njegovo zaključenje, odnosno da otuđenjem nepokretnosti onemogući ostvarenje tužiljinog potraživanja koje je postojalo i za koje je poklonodavac znao jer se između njih vodila parnica za utvrđenje suvlasništva, odnosno isplatu na ime udela po osnovu sticanja u bračnoj zajednici.