Tag Archives for " pravo stanovanja "

Učešće umešača u postupku

PROCESNO PRAVO

Učešće umešača u postupku

Umešač može da stupi u parnicu u toku celog postupka sve do pravnosnažnosti odluke o tužbenom zahtevu, kao i u toku postupka nastavljenog izjavljivanjem vanrednog pravnog leka.

Pravo stanovanja – habitatio

STVARNO PRAVO

Pravo stanovanja – habitatio

Pravo stanovanja – habitatio je lična službenost iz korpusa dečjih prava koje je ustanovljeno u cilju egzistencijalne zaštite deteta, radi zbrinjavanja deteta i u interesu roditelja koji vrši roditeljsko pravo, a za ostvarenje ovog prava potrebno je da budu ispunjeni uslovi propisani odredbom člana 194. Porodičnog zakona.