Tag Archives for " pravo stanovanja "

Pravo stanovanja – habitatio

STVARNO PRAVO

Pravo stanovanja – habitatio

Pravo stanovanja – habitatio je lična službenost iz korpusa dečjih prava koje je ustanovljeno u cilju egzistencijalne zaštite deteta, radi zbrinjavanja deteta i u interesu roditelja koji vrši roditeljsko pravo, a za ostvarenje ovog prava potrebno je da budu ispunjeni uslovi propisani odredbom člana 194. Porodičnog zakona.