Tag Archives for " tužbeni zahtev "

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

PROCESNO PRAVO

Revizija u sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos

U sporu u kome se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos, za dozvoljenost revizije merodavna je vrednost predmeta spora koju je tužilac označio u tužbi.

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje mora se podneti u roku od osam dana računajući od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, od dana kada je za to saznala.

Sporovi male vrijednosti

Sporovi male vrijednosti

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, te kada nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu pozitivnopravnih propisa. Osim toga, Ustavni sud zaključuje da u okolnostima konkretnog slučaja ne postoji kršenje apelantovog prava na „suđenje u razumnom roku“, kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u periodu od pet godina i nešto više od 11 mjeseci donijeli tri meritorne i jednu procesnu odluku, kao i kada je apelant u određenom dijelu doprinio dužini trajanja predmetnog postupka.