Tag Archives for " Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja u postupku po reviziji "

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

To što na paketiću opojne droge, predmetu sa kojim je okrivljeni nesumnjivo imao dodir, nisu pronađeni biološki tragovi okrivljenog nema značaj odlučne činjenice jer ti tragovi ne moraju da postoje kako to proizlazi iz usmenog nalaza veštaka.

Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja u postupku po reviziji

PROCESNO PRAVO

Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja u postupku po reviziji

Ocena izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja, nije dozvoljena u postupku po reviziji osim u slučaju kada je revizija dozvoljena po posebnom zakonu.