Tag Archives for " troškovi veštačenja "

Troškovi veštačenja i naknada materijalne štete u saobraćaju

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi veštačenja i naknada materijalne štete u saobraćaju

Kada štetnik ospori visinu materijalne štete nastalu na vozilu tužioca u saobraćajnoj nezgodi, osnovano je utvrđivanje visine štete putem veštaka pa oštećeni ima pravo i na naknadu uplaćenih troškova veštačenja koju će ostvariti kroz troškove postupka.