Tag Archives for " potvrda optužnice "

Potvrda optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrda optužnice

Prilikom ispitivanja optužnice, veće je isključivo cenilo da li ima dovoljno dokaza da se osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se optužnicom stavlja na teret podigne do nivoa opravdane sumnje, koja je uslov za podizanje optužnice, a ocena svakog pojedinačnog dokaza kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, biće izvršena tek nakon što svi dokazi budu izvedeni na glavnom pretresu.