Tag Archives for " spečavanje i ometanje dokazivanja "

Spečavanje i ometanje dokazivanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Spečavanje i ometanje dokazivanja

Preduzimanje određenih radnji, koje treba da utiču na oštećenog u pravcu sadržaja izjave koju će dati u krivičnom postupku i uticati na njegov ishod, predstavljaju elemente bića krivičnog dela spečavanje i ometanje dokazivanja.