Tag Archives for " dozvoljenost revizije u sporovima iz radnog odnosa "

Dozvoljenost revizije u sporovima iz radnog odnosa

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije u sporovima iz radnog odnosa

U sporovima o zasnivanju, postojanju i prestanku radnog odnosa revizija je dozvoljena uvek, dok se u ostalim sporovima iz radnog odnosa dozvoljenost ovog vanrednog pravnog leka ocenjuje kao i u imovinsko-pravnim odnosima, zavisno od vrednosti predmeta spora na dan podnošenja tužbe.