Tag Archives for " potvrđivanje optužnice "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Potvrđivanje optužnice

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPA

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke o potvrđivanju optužnice prvostepeni sud ne vrši ocenu kontradiktornih dokaza u meri koja je potrebna za presuđenje.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Ima mesta potvrđivanju optužnice samo ako iz prikupljenih dokaza postoji opravdana sumnja, a to je skup činjenica koje neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju i opravdavaju podizanje optužnice protiv okrivljenog zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ, a tek na pretresu će sud primeniti odgovarajuće institute opšteg dela KZ, donošenjem presude.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Ima mesta potvrđivanju optužnice samo ako iz prikupljenih dokaza postoji opravdana sumnja, a to je skup činjenica koje neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju i opravdavaju podizanje optužnice protiv okrivljenog zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ, a tek na pretresu će sud primeniti odgovarajuće institute opšteg dela KZ, donošenjem presude.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Kada se okrivljeni optužnim aktom ne tereti za neovlašćeno držanje lovačke puške i drugih u optužnici navedenih predmeta, već samo za nošenje vatrenog oružja za koje je jasno utvrđeno da je funkcionalno neispravno, te da stoga ne predstavlja vatreno oružje za koje se okrivljeni tereti optužnim aktom, krivični postupak će se u tom slučaju u odnosu na tog okrivljenog obustaviti.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Prvostepeni sud je u obavezi da navede razloge o odlučnim činjenicama koje se odnose na konkretne dokaze na osnovu kojih je izveo zaključak o postojanju opravdane sumnje da je izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret, a ako to nije uradio u konkretnom slučaju nije bilo moguće ispitati zakonitost i pravilnost pobijanog prvostepenog rešenja.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i potvrđivanje optužnice

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni izvršili kvalifikovan oblik krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi koje im je stavljeno na teret optužnicom kada je prvostepeni sud prilikom obrazlaganja odluke o potvrđivanju optužnice izneo razloge o odlučnim činjenicama u odnosu na bitne elemente krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret i konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza.