Tag Archives for " potvrđivanje optužnice "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Kako prvostepeni sud nije utvrdio da je u konkretnom slučaju potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice niti pak da se istraga dopuni, a pri tome nije našao ni da postoje zakonski razlozi koji bi mogli da dovedu do obustave krivičnog postupka niti odbijanja optužbe u konkretnom slučaju, to je pravilna odluka prvostepenog suda da potvrdi optužnicu.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Ima mesta potvrđivanju optužnice samo ako iz prikupljenih dokaza postoji opravdana sumnja, a to je skup činjenica koje neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju i opravdavaju podizanje optužnice protiv okrivljenog zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ, a tek na pretresu će sud primeniti odgovarajuće institute opšteg dela KZ, donošenjem presude.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Ima mesta potvrđivanju optužnice samo ako iz prikupljenih dokaza postoji opravdana sumnja, a to je skup činjenica koje neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju i opravdavaju podizanje optužnice protiv okrivljenog zbog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ, a tek na pretresu će sud primeniti odgovarajuće institute opšteg dela KZ, donošenjem presude.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Kada se okrivljeni optužnim aktom ne tereti za neovlašćeno držanje lovačke puške i drugih u optužnici navedenih predmeta, već samo za nošenje vatrenog oružja za koje je jasno utvrđeno da je funkcionalno neispravno, te da stoga ne predstavlja vatreno oružje za koje se okrivljeni tereti optužnim aktom, krivični postupak će se u tom slučaju u odnosu na tog okrivljenog obustaviti.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Prvostepeni sud je u obavezi da navede razloge o odlučnim činjenicama koje se odnose na konkretne dokaze na osnovu kojih je izveo zaključak o postojanju opravdane sumnje da je izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret, a ako to nije uradio u konkretnom slučaju nije bilo moguće ispitati zakonitost i pravilnost pobijanog prvostepenog rešenja.

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i potvrđivanje optužnice

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni izvršili kvalifikovan oblik krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi koje im je stavljeno na teret optužnicom kada je prvostepeni sud prilikom obrazlaganja odluke o potvrđivanju optužnice izneo razloge o odlučnim činjenicama u odnosu na bitne elemente krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret i konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i potvrđivanje optužnice

S obzirom da je okrivljeni u predmetnoj saobraćajnoj nesreći kao vozač pretrpeo teške telesne povrede opasne po život, da je isti bio u nesvesti i imao amenziju na sam predmetni događaj, te da objektivno i subjektivno nije bio u mogućnosti da pruži pomoć ostalim licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi, da je kod dvoje pokojnih oštećenih blagovremena i adekvatna lekarska pomoć mogla ali i nije morala spasiti živote, dok su kod dvoje pokojnih oštećenih sve konstatovane zadobijene povrede predstavljale bezuslovno smrtonosne povrede, to je pravilan zaključak prvostepenog suda da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljeni počinio delo koje je predmet optužbe, o čemu je prvostepeni sud dao jasne i dovoljne razloge koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud.