Tag Archives for " postojanje novih činjenic "

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela ne može se uzeti u obzir kao otežavajuća, odnosno olakšavajuća okolnost, izuzev ako prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više takvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Ponavljanje postupka sa razloga postojanja novih činjenica

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka sa razloga postojanja novih činjenica

Ponavljanje postupka sa razloga postojanja novih činjenica može se tražiti ako su te činjenice postojale u toku postupka čije se ponavljanje traži, ali stranka bez svoje krivice te okolnosti nije mogla da iznese pre nego što je raniji postupak završen pravnosnažnom sudskom odlukom.