Tag Archives for " blagovremeni predlog za ponavljanje postupka "

Odbačaj predloga za ponavljanje parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Odbačaj predloga za ponavljanje parničnog postupka

Predlog za ponavljanje pravnosnažno okončanog parničnog postupka odbacuje se ako uz predlog nije pružen kao dokaz – pravnosnažna presuda krivičnog suda, kojom su svedoci i veštak oglašeni krivim zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza.

Ponavljanje prekršajnog postupka

USTAVNO PRAVO

Ponavljanje prekršajnog postupka

Zakonsko propisivanje objektivnog roka od dve godine za podnošenje zahteva za ponavljanje prekršajnog postupka u slučajevima kad okrivljeni stekne mogućnost da upotrebi odluku Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđena povreda ljudskog prava, odnosno ako je Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi, utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom nije saglasno sa Ustavom utvrđenim načelom da svako ima pravo na sudsku zaštitu, ako mu je povređeno ili uskraćeno neko ljudsko ili manjinsko pravo zajemčeno Ustavom.

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka

Objektivni rok od pet godina za podnošenje predloga za ponavljanje postupka iz razloga predviđenog članom 422. tačka 4. ZPP počinje teći od dana dostavljanja pravnosnažne sudske odluke parničnim strankama.