Tag Archives for " odgovornost za počinjeni prekršaj "

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

PREKRŠAJNO I PRESTUPNO PRAVO

Obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke

Krivica je bitno obeležje prekršaja, pa postoji obaveza označavanja oblika krivice u izreci ili obrazloženju prvostepene odluke za učinjeni prekršaj.

Odgovornost za počinjeni prekršaj

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Odgovornost za počinjeni prekršaj

Nije prekršeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada su redovni sudovi u prekršajnom postupku, koji je proveden uz poštovanje garancija iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije, utvrdili apelanticinu odgovornost za počinjeni prekršaj, shodno relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i Zakona o prekršajima, za šta su u obrazloženjima rješenja dali jasne i argumentovane razloge koji ne ostavljaju utisak proizvoljnosti.