Tag Archives for " zatezna kamata na iznos duga "

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

Isporučilac toplotne energije za stan na kojem je tuženik postao jedan od vlasnika – zakonskih naslednika ranijih vlasnika, ima pravo zahtevati isplatu duga bez obzira što tuženik ima prebivalište u Beogradu, a stan se nalazi u Čačku i bez obzira što nisu u ulozi tuženika i ostali zakonski naslednici ranijeg vlasnika stana.

Zatezna kamata na iznos duga po ugovoru o kreditu koji glasi na stranu valutu

OBLIGACIONO PRAVO

Zatezna kamata na iznos duga po ugovoru o kreditu koji glasi na stranu valutu

Kada iznos duga po ugovoru o kreditu glasi na stranu valutu, a isplaćuje se u dinarima, zatezna kamata na iznos duga koji glasi na stranu valutu se isplaćuje u dinarima (valuta obaveze).