Tag Archives for " veštačenje i razlikovanje pojedinih krivičnih dela "

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

To što na paketiću opojne droge, predmetu sa kojim je okrivljeni nesumnjivo imao dodir, nisu pronađeni biološki tragovi okrivljenog nema značaj odlučne činjenice jer ti tragovi ne moraju da postoje kako to proizlazi iz usmenog nalaza veštaka.

Veštačenje od značaja za razlikovanje pojedinih krivičnih dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Veštačenje od značaja za razlikovanje pojedinih krivičnih dela

Samo jedan veštak neuropsihijatar nije dovoljan kako bi se izveo zaključak o intenzitetu razdraženosti kod okrivljenog da bi se na nesumnjiv način moglo utvrditi koje krivično delo je okrivljeni izvršio.