Tag Archives for " ustavna žalba "

Pojedinačni akti protiv kojih se može izjaviti ustavna žalba

USTAVNO PRAVO

Pojedinačni akti protiv kojih se može izjaviti ustavna žalba

Ustavna žalba može se izjaviti samo protiv pojedinačnog akta ili radnje kojima je odlučivano o pravima i obavezama podnosioca ustavne žalbe, jer samo takvim aktom ili radnjom podnosiocu može biti povređeno ili uskraćeno neko od Ustavom zajemčenih prava i sloboda.

Zaključci sudova i odlučivanje o ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Zaključci sudova i odlučivanje o ustavnoj žalbi

Ustavni sud, odlučujući o ustavnoj žalbi, ne može ocenjivati pravilnost zaključaka postupajućih sudova, ukoliko iz razloga navedenih u ustavnoj žalbi ne proizlazi da je zaključivanje suda u osporenoj sudskoj odluci bilo očigledno proizvoljno, odnosno da sudski postupak u celini nije bio pravičan na način kako je utvrđeno u članu 32. stav 1. Ustava RS.

Ustavna žalba i pravilnost odluka redovnih sudova

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba i pravilnost odluka redovnih sudova

Ustavna žalba ne može se smatrati pravnim sredstvom kojim se ispituje zakonitost odluka redovnih sudova, te stoga Ustavni sud, odlučujući o ustavnoj žalbi, ne može ocenjivati pravilnost zaključaka redovnih sudova u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja i načina na koji su sudovi primenili merodavno pravo, ukoliko iz razloga navedenih u ustavnoj žalbi ne proizlazi da je zaključivanje suda u osporenoj sudskoj odluci bilo očigledno proizvoljno.

Odlučivanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

Kada odlučuje po ustavnoj žalbi zadatak je Ustavnog suda da ispita da li je u konkretnom postupku od strane redovnih sudova primena procesnog, odnosno materijalnog prava bila proizvoljna ili diskriminaciona u odnosu na podnosioca ustavne žalbe, čime bi ukazao na očiglednu nepravičnost u postupanju redovnih sudova, a time i na povredu prava na pravično suđenje.

Postupanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Postupanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

U postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje pravilnost pravnih zaključaka redovnih sudova, već da, sagledavajući postupak kao jedinstvenu celinu, oceni da li je podnosiocu bilo omogućeno pravično suđenje u smislu garancija procesne pravičnosti.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.