Tag Archives for " zakonsko regulisanje "

Neki praktični aspekti uslovnog otpusta

UDK: 343.265.2(497.11)
343.846(497.11)

NEKI PRAKTIČNI ASPEKTI USLOVNOG OTPUSTA
Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Autor u članku razmatra neke praktične aspekte kod instituta uslovnog otpusta, ali istovremeno ukazuje kako je ovaj institut regulisan u Krivičnom zakoniku, te u kom smeru idu predstojeće izmene u njegovom regulisanju. Posebno su istaknute određene dileme koje su se pojavile u praksi i kakve su stavove najviši sudovi povodom toga zauzeli. Autor ističe da je bez odgovarajućeg istraživanja teško utvrditi zbog čega sudovi restriktivno primenjuju ovaj institut, ali ukazuje na neke moguće razloge za takvo stanje. Na kraju se ističe da predstojeće jednostavnije regulisanje uslovnog otpusta može dovesti i do njegove šire primene u sudskoj praksi.

Ključne reči: uslovni otpust, zakonsko regulisanje, praktični aspekti.