Tag Archives for " dokaz u krivičnom postupku "

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

DNK veštačenje i izostanak bioloških tragova osumnjičenog

To što na paketiću opojne droge, predmetu sa kojim je okrivljeni nesumnjivo imao dodir, nisu pronađeni biološki tragovi okrivljenog nema značaj odlučne činjenice jer ti tragovi ne moraju da postoje kako to proizlazi iz usmenog nalaza veštaka.

Zapisnik o saslušanju osumnjičenog kao dokaz u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zapisnik o saslušanju osumnjičenog kao dokaz u krivičnom postupku

Ako osumnjičeni, u prisustvu advokata, pristane da dâ iskaz organu unutrašnjih poslova, zapisnik o saslušanju ne izdvaja se iz spisa i može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.