Tag Archives for " dokaz u krivičnom postupku "

Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o saslušanju osumnjičenog u prisustvu branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o saslušanju osumnjičenog u prisustvu branioca po službenoj dužnosti

Ne može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku zapisnik o saslušanju osumnjičenog u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, ako pre tog saslušanja osumnjičeni nije pozvan da se izričito izjasni da li će uzeti branioca po svom izboru, uz upozorenje da će mu ako ne izabere branioca, u slučaju obavezne odbrane, biti postavljen branilac po službenoj dužnosti.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Sprovođenje veštačenja u fazi istrage

Kada je zahtev za veštačenje podnet od ovlašćenih službenih lica policije u fazi istrage, a ne postoji akt javnog tužioca da im je to povereno u smislu člana 299. stav 4. ZKP, zapisnik o veštačenju ne može se smatrati dokazom koji je izveden u skladu sa odredbama ZKP, pa se na istom ne može zasnivati sudska odluka.