Tag Archives for " žalba na rešenje o određivanju privremene mere "

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

PROCESNO PRAVO

Žalba na rešenje o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine

Protiv rešenja o određivanju privremene mere u parnici zbog smetanja državine, nije dozvoljena posebna žalba, te tako doneto rešenje ima svojstvo izvršne isprave i pre pravnosnažnosti odluke.